Repertoire

Het repertoire dat we zingen bij de jeugdafdeling is heel wat anders dan bij de plus- en àdultsafdeling natuurlijk.

Bij de jeugd gaat het vooral om liedjes waarbij ook aandacht wordt besteed aan stemvorming, uitspraak, ademhaling,…
Eenstemmigheid krijgt hier de voorkeur, hoewel we ook met beginnende meerstemmigheid aan de slag gaan, zoals bij het zingen van een canon of quodlibet, en eenvoudige meerstemmige liedjes proberen.

Vreemde talen schrikken ons zeker ook niet af. Van Nederlands tot Afrikaans of zelfs Japans en nonsenstaal komen aan bod.

Bij plus gaan we echt werken op meerstemmigheid en harmonie. Hier komen zowel oudere als moderne liedjes aan bod. Een leuk liedje gehoord op de radio? We kijken of er een koorversie van bestaat en proberen dit met deze groep jongeren tot een mooi resultaat te brengen.

Bekijk het (vaak wisselende) repertoire van de beide groepen op onze site.

De nieuwe groep binnen MéGà zijn onze àdults. Met de volwassenen in deze groep sluiten we momenteel aan bij plus. Deze groep is nog in volle groei.